Ośrodek dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

Informujemy, że od dnia 25.05.2020

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie

czynny:

Rzeszów, ul. Fredry 4 pok 58  IVp.

poniedziałek, środa, czwartek, piątek       8.00-15.00
wtorek     10.00-18.00
sobota       8.00-12.00

Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dębica, ul. Wielopolska 23 IIIp.             poniedziałek    11.00—15.00
Tyczyn, ul.  Św. Krzyża 14                         wtorek              10.00—14.00
Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10               środa                 10.00—14.00
Sędziszów Młp., ul. Potockich 17          czwartek           10.00—14.00
Leżajsk, ul. Mickiewicza 20                     czwartek           11.00—15.00
Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/26               piątek                10.00—14.00

Spotkanie z doradcą możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub osobistym.

w godzinach pracy Ośrodka w Rzeszowie

17 86 20 122, porso@poczta.onet.pl

poza godzinami pracy Ośrodka w Rzeszowie / całodobowy dyżur telefoniczny

796 600 429

510 114 691

plakat rzeszów

Zostałeś pokrzywdzony przestępstwem?
Jesteś osobą najbliższą osoby pokrzywdzonej przestępstwem?
Występujesz w charakterze świadka?

 

Zadzwoń:  796 600 429

lub napisz: porso@poczta.onet.pl

Pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną uzyskasz w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzony Przestępstwem w Rzeszowie oraz w Lokalnych Punktach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Dębicy, Tyczynie, Sędziszowie Młp., Strzyżowie, Leżajsku i Łańcucie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Rzeszowie

ul. Fredry 4/58 IVp.
017/ 86 20 122

Poniedziałek     8.00—15.00
Wtorek               12.00—20.00
Środa                  8.00—15.00
Czwartek           8.00—15.00
Piątek                 8.00—15.00
Sobota               8.00—12.00

Klienci przyjmowani są po umówieniu się osobistym lub telefonicznym

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Dębica,                     ul. Krótka 4,                          poniedziałek    11.00—15.00
Tyczyn,                    ul.  Św. Krzyża 14                 wtorek              10.00—14.00
Strzyżów,                ul. Dąbrowskiego 10            środa                 10.00—14.00
Sędziszów Młp.,   ul. Potockich 17                    czwartek           10.00—14.00
Leżajsk,                   ul. Kopernika 8                     czwartek          11.00—15.00
Łańcut,                    ul. Piłsudskiego 70/26         piątek               10.00—14.00


Oferujemy następujące rodzaje wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin:

1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu.

3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.

4. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych.

5. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

6. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwiedzających kwalifikacje zawodowe.

7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu.

8. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

9. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

10. zakup urządzeń i wyposażenia